Vår kund Wise House expanderar och vill nå ut till sin målgrupp på ett bredare plan.

Vi producerade denna informationsfilm som en första del i en serie av filmer, där vi presenterar företaget och de produkter och tjänster som Wise House erbjuder. Filmerna kommer att synas i olika media som Fb, LinkedIn, You Tube och givetvis på företagets hemsida.