FRÅN STRATEGISK RÅDGIVNING TILL TAKTISKT GENOMFÖRANDE

Vi hjälper våra kunder att nå uppsatta mål

FRÅN STRATEGISK RÅDGIVNING
TILL TAKTISKT GENOMFÖRANDE

Vi hjälper våra kunder att nå sina mål

Vår arbetsmodell bygger på en kombination av strategi och taktik, som skapar mätbara resultat i de uppdrag vi genomför.
I grunden handlar det om goda relationer och en förståelse för våra kunders utmaningar, men också att tänka utanför boxen.
När ett och ett blir tre. När våra kunder säger ”Wow” och skickar uppskattande mail till oss. Då vet vi att vi är på rätt väg, och att vår mångåriga erfarenhet från både byrå- och kundsidan använts till det som vi är bäst på – att skapa kommunikation som verkligen fungerar.

Hur kan vi hjälpa dig med dina utmaningar?
Hör av dig till oss för ett förutsättningslöst möte!

christian@greppkommunikation.se
0708-32 40 10

STRATEGI & COPY

RÅDGIVNING

Affärs- och organisationsutveckling, kommunikations- och varumärkesstrategier, strategisk rådgivning

STYRNING

Kampanjplanering (strategisk/taktisk), projektledning, copywriting, content-management

DESIGN

ART DIRECTION

Varumärkeskoncept och plattformar, grafisk identitet, logotyper, förpackningsdesign, reklamfilm, IX/UX design

FOTO & VIDEOPRODUKTION, ILLUSTRATION & 3D

Uppdrag: reklam, produkt, studio, porträtt, mat, miljö

PRODUKTION

PRINT

Årsredovisningar, trycksaker, annons- och butikskampanjer

DIGITALT/SoMe

Hemsidor (e-handel), banners, stills och rörligt till sociala medier

TV (KANALGRAFIK/REKLAM)

Klippning, inspelning av voice overs, ljudmixning

fler case

KUNDER & VARUMÄRKEN