FRÅN STRATEGISK RÅDGIVNING TILL TAKTISKT GENOMFÖRANDE

Funktionell kommunikation

FRÅN STRATEGISK RÅDGIVNING
TILL TAKTISKT GENOMFÖRANDE

Funktionell kommunikation

Bra kommunikation handlar i grunden om goda relationer och en förståelse för våra kunders utmaningar. När ett och ett blir tre. När vi överträffar målen. När våra kunder säger ”Wow” och skickar trevliga mail till oss. Då vet vi att vi är på rätt väg, och att vår mångåriga erfarenhet från både byrå- och kundsidan använts till det som vi är bäst på – att skapa kommunikation som verkligen fungerar.

Så, hur kan vi hjälpa dig med dina utmaningar? Hör av dig till oss för ett förutsättningslöst möte!

christian@greppkommunikation.se
0708-32 40 10

DESIGN

ART DIRECTION

Varumärkeskoncept och plattformar, grafisk identitet, logotyper, förpackningsdesign, reklamfilm, IX/UX design

FOTO, ILLUSTRATION & 3D

Uppdrag: reklam, produkt, studio, porträtt, mat, miljö

PRODUKTION

PRINT

Årsredovisningar, trycksaker, annons- och butikskampanjer

DIGITALT/SoMe

Hemsidor (e-handel), banners, stills och rörligt till sociala medier

TV (KANALGRAFIK/REKLAM)

Klippning, inspelning av voice overs, ljudmixning

STRATEGI & COPY

RÅDGIVNING

Affärs- och organisationsutveckling, kommunikations- och varumärkesstrategier

STYRNING

Kampanjplanering (strategisk/taktisk), projektledning, copywriting

fler case

KUNDER & VARUMÄRKEN