Projektbeskrivning

Nent

UPPDRAG

Keyart till programmet Paradise Hotel

ARBETSGRUPP

AD/Creative: Mikael Hagström
Projekt-/produktionsledning: Christian Roosvall