Projektbeskrivning

Nent

UPPDRAG

Keyart till programmet Paradise Hotel och produktion för print, digitalt och SoMe

ARBETSGRUPP

AD/Creative: Mikael Hagström
Projekt-/produktionsledning: Christian Roosvall