Projektbeskrivning

KUND

Lifeline Entertainment

UPPDRAG

Produktion för Lifelines artister till sociala medier, arenor, annonser och utomhusreklam.

Formgivning för Sven Ingvars.

ARBETSGRUPP

AD/original: Mikael Hagström
Projekt-/produktionsledning: Christian Roosvall