Projektbeskrivning

Under samlingsnamnet ”5C” har Norvida definierat sina värderingar genom fem värdeord med tillhörande citat. Dessa värdeord skulle var och ett illustreras och bli till var sin inspirerande och iögonfallande tavla för ökat engagemang och kännedom internt. 

Grepps uppdrag var illustrera att formge så att tavlorna blev både dekorativa och informativa – att de väcker uppmärksamhet och lockar til läsning.

Vårt mål blev att skapa illustrationer med lite ”AHA-känlsa” som fångar uppmärksamheten och utmanar betraktaren att förstå innebörden. Utmaningen bestod i att hitta ett manér och motiv som samtidigt kan vara tillräckligt detaljerat för att bli en dekorativ tavla som pryder ett rum, och samtidigt vara enkelt nog att med igenkänning bli en liten ikon för Powerpoint.

KUND

Norvida

UPPDRAG

Illustrationer & formgivning.

ARBETSGRUPP

AD/Creative: Thomas Kjellberg
Projekt-/produktionsledning: Christian Roosvall