Nu är nr 2 av ICAs Kohett färdigproducerat, och detta nummer handlar mångt och mycket om förpackningar, materialval, plastskola, trender och miljötänk. Kokhett ges ut 3 gånger per år och distribueras till alla ICA-handlare i Sverige. Nu arbetar vi vidare med nr 3.

Kund: ICA

Arbetsgrupp: Thomas Kjellberg, AD/Grafisk form
Christian Roosvall, Projektledning