Vårt första nummer av Kokhett föll verkligen ICA i smaken. Kokhett är ICAs egen tidning som informerar om konsumenttrender inom mat & dryck, hälsa, miljö, förpackningar mm. Vårt uppdrag var att arbeta fram en ny design och layout, vilket skapade ett modernare uttryck och resulterade i en mer lättläst och informativ tidning. Kokhett ges ut 3 gånger per år och distribueras till alla ICA-handlare i Sverige. Nu arbetar vi vidare med nr 2.

Kund: ICA

Arbetsgrupp: Thomas Kjellberg, AD/Grafisk form, Christian Roosvall, Projektledning