Projektbeskrivning

KUND

Nent

UPPDRAG

Keyart till programmen: I huvudet på en gärningsman, och I huvudet på en mördare

ARBETSGRUPP

AD/Creative: Mikael Hagström
Projekt-/produktionsledning: Christian Roosvall