Projektbeskrivning

KUND

Norvida

UPPDRAG

Grafisk formgivning och produktion.

ARBETSGRUPP

AD/Creative: Thomas Kjellberg
Projekt-/produktionsledning: Christian Roosvall