Projektbeskrivning

KUND

Nent

UPPDRAG

Keyart till programmen: Minnet av ett brott, Svenska fall och En mördares bekännelse

ARBETSGRUPP

AD/Creative: Mikael Hagström
Projekt-/produktionsledning: Christian Roosvall