Projektbeskrivning

KUND

Ortolab

UPPDRAG

Logotyp och förpackningsdesign för Arch Flex System

ARBETSGRUPP

AD/Creative: Thomas Kjellberg
Projekt-/produktionsledning: Christian Roosvall