Projektbeskrivning

KUND

ICA

UPPDRAG

Utformning och produktion av ICAs tidning Kokhett

ARBETSGRUPP

AD/Creative: Thomas Kjellberg
Projekt-/produktionsledning: Christian Roosvall