Wise House Logotyp

Wise house kan enklast beskrivas som ett digitalt informations- och passersystem för fastighetsägare och boende i exempelvis en Brf. Via tjänsten får boende information om allt från brand, föreningsmöten, aktiviteter larm mm. Mer information Wise house presenteras inom kort.

Uppdrag: Ta fram en snygg och användbar logotyp för Wise house.

Uppdragsgivare: CLS Elektronik

Arbetsgrupp:
Mikael Hagström – AD
Christian Roosvall – Projektledning

wise-house_logotype_rgb
Huvudversionen