Iclusig

Patientfolder och förskrivarguide för läkemedlet Iclusig. Uppdraget omfattade produktion och formgivning samt språkversioner för de nordiska länderna. Uppdragsgivare: Incyte Biosences Nordic.

iclu_guide_1_2iclu_guide_2_2 iclu_guide_2 iclu_intro